Categories
HABERLER

Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi Anonim Hale Getirilmesi Eğitimi – 21 Şubat 2018 – İstanbul’da yapılacak.

Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi Anonim Hale Getirilmesi Eğitimi 21 Şubat 2018 Çarşamba günü Point Hotel Barbaros İstanbul’da yapılacak.

Av.Özgür Eralp ve Adli Bilişim Uzmanı İbrahim Saruhan taradından verilecek eğitimde Kişisel verilerin şirketlerde ve kurumlarda silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi ile ilgili alınması gereken idari ve teknik tedbirler anlatılacak eğitimin en son bölümünde katılımcılar gruplara ayrılarak pratik olarak bu işlemlerin nasıl yapılabileceği uygulamalı olarak örneklerle gösterilecektir.

Bilindiği üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘nun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında “Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm ve Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine istinaden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik  hazırlanmış olup 28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

 

kişisel veri eğitim
kişisel veri eğitim

Bu Yönetmeliğe dayanarak söz konusu işlemlerin nasıl yapılacağı hakkında uygulamada açıklık sağlanması ve iyi uygulama örnekleri oluşturması bakımından çeşitli konu başlıklarına dikkat çekmek amacıyla Kurul tarafından Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi hazırlanmış ve kamuoyuna sunulmuştu.

 

Bu eğitimde ilgili mevzuat ve rehberde yer alan silme, yok etme ve anonimleştirme işlemleri uygulamaları olarak anlatılarak şirket ve kurumların Kişisel Verilerin Korunması Uyum Sürecinde ilgili birim yönetici ve çalışanlarının pratik kazanması sağlanması hedeflenmektedir.

 

 

Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi Anonim Hale Getirilmesi Eğitimi ile ilgili daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi Anonim Hale Getirilmesi Eğitimi

Categories
konuşmacılar

Özgür Eralp

Avukat Özgür Eralp 1993 yılında Ted Ankara Koleji’nden, 2000 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. ​2000 yılından beri Ankara’da serbest avukatlık yapmaktadır. Ankara Adliyesinde 2004 yılından bu yana 700’den fazla dosyaya bilirkişi raporu hazırlamıştır. 2007 yılından beri Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ve Ufuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. 2013 yılından beri Kurucusu olduğu Eralp Bilgi Teknolojileri İletişim Danışmanlık Organizasyon Yayıncılık Ltd.Şti aracılığıyla Bilgi ve İletişim Teknolojileri konularında danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir. 30’dan fazla ilde 100’e yakın konferansta sunum yapmış, yurt içinde ve yurt dışındaki bir çok seminere katkı vermiş olup Bilişim Hukukuyla ilgili 50’den fazla makalesi bulunmaktadır. 2007 yılında yayınlanmış “Hukukçular için Bilişim Terimleri Sözlüğü” isimli 2013 yılında yayınlanmış “İnternet Bankacılığı’nın Teknik, Hukuki ve Ceza Boyutu”​ isimli kitabı bulunmaktadır.

www.ozgureralp.com.tr

Categories
Online Banking Security

ONLINE BANKING SECURITY 2014

Online Banking Security 2014

Online Banking Security Semineri Sektörü Buluşturdu:

Bankacılık ve e ticaret sektörünün önde gelenlerini buluşturan Online Banking Security Semineri 19 Kasım 2014 Çarşamba günü İstanbul’da Point Hotel Barbaros ’da yapıldı. Turk Elektronik Para ve Ödeme Sistemleri A.Ş.’nin ana sponsor olduğu yoğun ilgi gören etkinlikte mevzuattaki yeni gelişmeler ile güvenlik sistemlerinin teknik boyutu ele alındı.

Uyumayan Hackerlara 7/24 Operasyon Gerek

Etkinliği düzenleyen Semor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Kuleyin,  Online Banking Security etkinliğinin düzenledikleri 532. Etkinlik olduğunu, 20 yıl önce bilişim seminerlerinde her konunun birarada ele alındığını, ancak gelinen noktada konuların bölünmesi gerektiğinin ortaya çıktığını, söyledi. Dünyadaki hızlı değişimin sonucunda hem veri üreticisi hem de veri tüketicisi olduğumuzu belirten Kuleyin, bu durumun beraberinde bazı sorunları da getirdiğini bu nedenle de özel olarak Online Banking Security konusuna dikkat çekmek için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Etkinlik içerik danışmanı Eralp Ltd Şti’nden Avukat Özgür Eralp, açılış konuşmasında bu etkinlikte konunun uzmanlarından ve sektörün içinden katılımcıları hedeflediklerini ve konuşmacıları da buna göre seçtiklerini söyledi. Özellikle elektronik para kanunun uyum sürecinin 2015 haziranında tamamlanması gerektiğini hatırlatan Eralp, bu konuda eksiklik olduğundan etkinlikte yer verdiklerini belirtti. Eralp, İkinci oturumda internet bankacılığından örnek dava tecrübelerini paylaştı ve elektronik para kanununun e-para şirketlerine neredeyse bankalar kadar ağır şartlar getirdiğini, mevzuat kapsamına giren sunucuların da Türkiye’de tutulması gerektiğini söyledi.

“Siber Güvenlik ve Siber Suçlar” konulu sunumu ile Bilgi Güvenlik Derneği Başkanı Ahmet Hamdi Atalay, Türkiye’de siber güvenlik konusunun bir sahibi olması gerektiğine dikkat çekti. Atalay istatistiki bilgiler vererek, Facebook’un Dünyanın en büyük ülkesi haline geldiğini, Çin’in nüfusunu dahi aştığını, Dünya’da 1 dakika içerisinde 200.000 mobil uygulama indirildiğini söyledi. Bilgisayarlarımız ve cep telefonlarımızın çoğunun başkaları tarafından ele geçirilmiş durumda olduğunu belirten Atalay, bot.net ve benzeri araçlar ile ele geçirilen cihazlarımızın başka cihazlara saldırı için kullanıldığını söyledi.

Etkinliğin ana sponsoru Turk Para ve Ödeme Sistemleri A.Ş. adına konuşan Genel Müdür Betül Özer, nakit paranın dijital versiyonu olan elektronik para için kısa süre öncesine kadar yasal düzenleme olmadığını,  27.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6493 sayılı Kanun ile bu boşluğun dolduğunu, söyledi. Düzenleme ile e-para şirketi olabilmek için BDDK’dan lisans almak, sızma testi yapmak gibi şartlar ciddi şartlar arandığını belirten Özer, Turk Para ve Ödeme Sistemleri A.Ş.’nin ilk e-para şirketi olarak kurulduğuna değindi.

KPMG Bilgi Sistemleri Rİsk Yönetimi Bölüm Başkanı Sinem Cantürk, “elektronik para uygulamaları”nı anlattığı konuşmasında, internette yapılan alışverişlerde %78 kredi kartı, %8 kapıda kredi kartı, %7 kapıda diğer yöntemler, %4 sanal kart, %2 havale ve %1 banka kartı kullanıldığını söyledi. Cantürk, E ticaret şirketlerinin kendi ödeme sistemlerini yaratarak büyümeye başladığına, hayatımıza giren ödeme sistemlerinde eksik kalan aracın ön ödemeli kartlar olduğunu ve bunun da artık regüle edilmeye başladığını belirtti.

ISSA Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Tosun, “kompleks siber suçlarda sinkhole analizi ve dropzone takibi” konulu sunumunda, Türkiye’de özel sektörüde yaşanan siber suç olaylarından örnekler vererek teknik hususlara değindi. 2014 yılının ilk iki çeyreğinde Türkiye’de 13 holdingin hacklendiğini, bu saldırıların çoğunun yapısal olmayan saldırı olduğunu söyleyen Tosun, 2013’ün üçüncü çeyreğinde saldırıların  yapısal hale gelmesinden dolayı Nato’nun raporlarına göre bundan sonra da bankaların saldırılara hedef olabileceğinin öngörüldüğü konusunda uyardı. Tosun, Interpol’ün  domain olarak kara listeye aldığı 4606  organizasyondan 503  tanesi Türk şirketi ve kurumu olduğuna dikkat çekerek, kurumların sosyal medyadaki  üçüncü taraf uygulamalarına karşı da önlem almaları gerektiğini söyledi.

Symantec Kıdemli Teknoloji Danışmanı Erhan Anuk, online tehditlerin artık şaka amaçlı değil, belli bir strateji dahilinde olduğunu, kurumların sahip oldukları teknolojiyi yönetecek insan kaynaklarına sahip olup olmadığını sorgulamaları gerektiğini söyledi. Genel uygulamada akşam 18:00den sonra gerçekleşen atakların çok büyük tehditler olmadığı sürece kurumlara sadece e-posta olarak bildirildiğine dikkat çeken Anuk, 7/24 operasyon için minimum 3 kişiye ihtiyaç olduğunu hatırlattı. Anuk, Symantec olarak hedeflerinin siber güvenlik merkezleri oluşturulmasına katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Symturk adına konuşan Ümit Nedim, kurumların güvenlikle ilgili en büyük sorununun kaynak yetersizliği olduğunu söyledi. Nedim, hackerların uyumadığını hatırlatarak güvenlik için yine uyumayan insanlardan destek almak gerektiğini söyledi.

TSE Yazılım Test ve Belgelendirme Müdür Vekili Mustafa Yılmaz, TSE de yapılan çalışmalarda sektörün katılımıyla çalıştay düzenlendiğini ve standartlarla ilgili görüş ve değerlendirmelere önem verdiklerini belirtti. Ülkelerin biraraya gelerek ortak kriterler belirlediğini ve TSE’nin de bu anlaşmanın tarafı olarak güvenlik kriterleri ile ilgili olarak uluslararası standartlara uygunluğun belgelendirdiğini söyledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından Cihangir Doğan, tüm suçların siber ortamda işlenebileceğini, ancak bu durumun onları siber suç yapmayacağına belirtti. Kredi kartı kopyalama olayların azalması için ATM kameralarının doğru konumda ve aydınlık olması, pinpad koruyucusu kullanılması, yabancı cisme uyarı verecek sistemi içermesi gerektiğini söyleyen Doğan, parmak izi ile işlem yapılması için gerekli altyapının kurulması gerekliliğine dikkat çekti. Doğan, ATM cihazının başında aykırı bir durumla karşılaşıldığından kimseden yardım alınmaması gerektiğini ve  siber suçlarla mücadele ekiplerinin 7/24 çalıştığını ve olaylara direk müdahale edildiğini hatırlattı.

Adli Bilişim Derneği YK üyesi ibrahim Saruhan Online Banking Adli Bilişim İncelemelerininin nasıl yapılması gerektiğine değindi. Saruhan, adli incelemelerden gerçek örnekler vererek özellikle dikkat edilmesi gereken teknik hususları anlattı. Bankaların online sistemlerine saldırı gerçekleştiğinde ilk yapılması gerekenin zaman çizelgesi çıkarmak olduğunu söyleyen Saruhan, inceleme yaparken veri kaybından kaçınılması gerektiğini ve eylemlerin saldırının niteliğine göre planlanması gerektiğine dikkat çekti.

BKM Güvenlik müdürü Engin Eraydın, kartlı ödeme sistemi dolandırıcılığı istatistikleri ve Türkiye-Dünya trendlerini anlattığı konuşmasında, kullanıcıların önlem alması ile bazı sahtecilik yöntemlerinin önüne geçilmesinin mümkün olduğunu söyleyerek kartlı ödeme sistemi dolandırıcılık yöntemlerinden bahsetti.Eraydın, “ortamda yalnız mıyız?” sorusunun tüm BT güvenlikçilerinin kendilerine sorması gereken en önemli soru olduğuna dikkat çekti.

www.legaltalks.com.tr

Categories
Digital Investigation Seminar

DIGITAL INVESTIGATION SEMINAR 2015

Dijital Araştırmalar Semineri 2015 Yapıldı

Dijital Araştırmalar Semineri 06 Mayıs 2015 Çarşamba günü Rixos Grand-Ankara’da yapıldı.

Dijital Araştırmalar Semineri 2015
06 Mayıs 2015 Rixos Grand – Ankara

Dijital Araştırmalar Semineri / Digital Investigation Seminar ” ülkemizde Adli Bilişim alanında sunulması ve tartışılması gereken tüm teknolojik ve kavramsal olguları irdelemek amacıyla yapılmaktadır.

Seminer dijital delillerin araştırılması ve soruşturulması usullerindeki modern yöntemlerin kullanıcılara sunumunu da içermektedir.

İlki 05 Haziran 2014 Perşembe günü Rixos Grand Ankara’da düzenlenen etkinliğin her yıl düzenli olarak yapılmasına karar verilmiştir.

Dijital Araştırmalar Semineri / Digital Investigation Seminar Eralp Danışmanlık ve Semor Organizasyon tarafından ortaklaşa olarak düzenlenmektedir.

Bilişim suçları ve bilişimin vasıta olarak kullanıldığı suçlarla ilgili konularda çalışan hâkim, Cumhuriyet Savcısı, avukat, kolluk görevlileri, polis, jandarma, bilirkişi, bilgi güvenliği uzmanı, adli bilişim uzmanı ile Kamu Bilgi İşlem Dairesi Başkanı ve yöneticilerinin katılımı ile gerçekleşecek olan etkinliğin ülkemizin kalıcı bilişim hukuku etkinliklerinden biri olacağına inanıyoruz.

Dijital Araştırmalar Semineri / Digital Investigation Seminar 06 Mayıs 2015 Çarşamba günü Rixos Grand Ankara’da 09:30-17:30 saatleri arasındayapılmıştır.

Seminer saatleri dışında katılımcıların birbirleriyle tanışmaları ve seminer konusu üzerinde paylaşım yapmaları hedeflenmiştir.

Çekiliş sponsorları aracılığıyla katılımcılar arasında yapılan çekiliş neticesinde iki kişiye seminer sonunda seminer hatırası olarak tablet hediye edilerek seminer boyunca katılım cazip hale getirilmektedir .

Bu seminer için özel olarak düzenlenecek yaklaşık 100 m²’lik bir alanda sergi , 6m2 lik stand lar dan oluşacak firma sergileri bulunacaktır. Firma sergileri katılımcılar tarafından özellikle çay-kahve arasında ziyaret edilmekte, adli bilişim alanındaki yeni donanımlar ve yazılımlar hakkında bilgi almaktadırlar. Stand sergileri gün boyunca açık olarak kalabilecektir.

Katılımcı profili : Seminerin Adli Bilişim uzmanları ,Kolluk Kuvvetleri ve Silahlı Kuvvetler Mensupları, Hakim, Savcı ve Avukatlar, Bilirkişiler, Kamu ve Özel Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri ve Çalışanları, Bilişim Şirketi Çalışanları, Bilgi Güvenliği Şirketi Çalışanlarından oluşan seçkin bir katılımcı profili vardır.

05 Haziran 2014 tarihindeki Seminerde 200 kişiden fazlakatılımcı yer almış olup 2015 yılında yaklaşık 200 kişi katılımı hedeflenmektedir. 2014 yılındaki seminer katılımcı kuruluşlarına internet sitesinin ilgili bölümünden ulaşabilirsiniz.

Bir gün sürecek etkinlikte teknik ve akademik sunumların yanı sıra modern adli bilişim donanım ve yazılımları ilgili firmalar tarafından katılımcılara tanıtılmıştır.

www.legaltalks.com.tr

Categories
Digital Investigation Seminar

DIGITAL INVESTIGATION SEMINAR 2014

Dijital Araştırmalar Semineri 2014 Yapıldı.

Dijital Araştırmalar Semineri 2014 -05 Haziran 2014 Perşembe günü Rixos Grand Ankara Otel’de yapıldı.

Bilişim ve yaşam dergisi Bookmark’ın basın sponsorluğunda gerçekleştirilen ve Semor Seminer, Organizasyon, Danışmanlık ve Turizm A.Ş.’nin organize ettiği Dijital Araştırmalar Semineri, bilişim hukukçularını ve BT yöneticilerini Rixos Grand Ankara Otel’de bir araya getirdi. Bilişim suçlarıyla nasıl mücadele edileceğinin tartışıldığı seminerde, bilişim suçlarına karşı etkin yöntemler, yapılması gereken yasal düzenlemeler, çözüm önerileri ile bu konuda farkındalığın nasıl artırılması gerektiği masaya yatırıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Semor Genel Müdürü Nezih Kuleyin, “Etkinliklerde önemli olan sürekliliği sağlamak, bu etkinliğin de sektörümüzde süreklilik kazanmasını istiyoruz” dedi.

Eralp Danışmanlık, Organizasyon İçerik Koordinatörü Avukat Özgür Eralp de özellikle hukuk ve bilişim kaynaşmasında sorun olduğunun altını çizerek, seminerde çok iyi bir içerik oluşturmaya gayret ettiklerini dile getirdi. Konuşmacılar arasında yer alan Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanı Sedat Bakıcı da Türkiye’de en fazla bilişim suçunu eski sevgililerin işlediğini, ikinci sırada ise işinden kovulan kişilerin eski iş yerlerine yaptığı siber saldıların yer aldığına dikkat çekti.

www.legaltalks.com.tr

Categories
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi Anonim Hale Getirilmesi Eğitimi

kişisel veri Silinmesi Yok Edilmesi Anonim Hale Getirilmesi Eğitimi

Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi Anonim Hale Getirilmesi Eğitimi’nin amacı

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘nun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında “Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm ve Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine istinaden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik  hazırlanmış olup 28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

kişisel veril silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi
kişisel veri silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi

Bu Yönetmeliğe dayanarak söz konusu işlemlerin nasıl yapılacağı hakkında uygulamada açıklık sağlanması ve iyi uygulama örnekleri oluşturması bakımından çeşitli konu başlıklarına dikkat çekmek amacıyla Kurul tarafından Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi hazırlanmış ve kamuoyuna sunulmuştur.

www.http://kvkk.gov.tr/

 

Bu eğitimde ilgili mevzuat ve rehberde yer alan silme, yok etme ve anonimleştirme işlemleri uygulamaları olarak anlatılarak şirket ve kurumların Kişisel Verilerin Korunması Uyum Sürecinde ilgili birim yönetici ve çalışanlarının pratik kazanması sağlanması hedeflenmektedir.

 

Kişisel Veri Silme Yok Etme Anonim Hale Getirme Eğitimi Katılımcıları

Oteller, AVM’ler, Apartman-Site Yönetim şirketleri, müşteri sadakat kart uygulaması olan şirketler, fabrikalar, temizlik ve güvenlik personel hizmeti veren şirketler, satış ve pazarlama yapan şirketler, ajanslar, özel okullar ve üniversiteler, hastaneler ve tıp merkezleri, e-ticaret kuruluşları, bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları, kargo şirketleri, elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, uydu tv yayıncılığı abonelik sistemiyle çalışan kuruluşlar yoğunlukla kişisel veri depolayan, kullanan ve işleyen şirketlerin faaliyetleri bu kapsamdadır.

Eğitim yukarıda sayılan şirket ve kurumların Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları , direktör, uzman, müdürlerin sorumluluklarını ilgilendirmekle birlikte şirkette bünyesinde çalışan Hukuk müşavirleri, Avukatlar, İnsan Kaynakları (İK),  Bilgi İşlem Merkezi (IT), Halka İlişkiler, Satış, Pazarlama , Çağrı Merkezi, Risk, İç denetim Bölüm yöneticileri ve personelin iş tanımlarıyla yakından ilgilidir.

 

Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi Anonim Hale Getirilmesi Eğitimi  

PROGRAM

09:00 – 10:30 1.BÖLÜM – HUKUK – ÖZGÜR ERALP

10:30 – 11:00 ÇAY KAHVE SOSYAL ETKİLEŞİM ARASI

11:00 – 12:30 2.BÖLÜM – HUKUK UYGULAMA- ÖZGÜR ERALP

12:30 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ

13:30 – 15:00 3.BÖLÜM TEKNİK – İBRAHİM SARUHAN

15:00 – 15:30 ÇAY KAHVE SOSYAL ETKİLEŞİM ARASI

15:30 – 17:00 4.BÖLÜM – TEKNİK UYGULAMA – İBRAHİM SARUHAN

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

İlgili mevzuat

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik  Hükümleri

Kişisel Verilerin Silinmesi Süreci ve Yöntemleri

Kağıt Ortamında Bulunan Kişisel Veriler, Merkezi Sunucuda Yer Alan Ofis Dosyaları, Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler, Veri Tabanları, Bulut Çözümleri

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Süreci ve Yöntemleri
Yerel Sistemler, Çevresel Sistemler, Kağıt ve Mikrofiş Ortamları, Bulut Ortamı

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Süreci ve Yöntemleri 
Değer Düzensizliği Sağlamayan Anonim Hale Getirme Yöntemleri
Değişkenleri Çıkartma, Kayıtları Çıkartma, Bölgesel Gizleme, Genelleştirme, Alt ve Üst Sınır Kodlama, Global Kodlama, Örnekleme

Değer Düzensizliği Sağlayan Anonim Hale Getirme Yöntemleri
Mikro Birleştirme, Veri Değiş Tokuşu, Gürültü Ekleme,

Anonim Hale Getirmeyi Kuvvetlendirici İstatistik Yöntemler
Anonimlik, Çeşitlilik, Yakınlık

Anonim Hale Getirme Yönteminin Seçilmesi, Anonimlik Güvencesi, Anonim Hale Getirilmiş Verilerin Tersine İşlem İle Anonimleştirmenin Bozulmasına Dair Riskler

Yedeklenmiş verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonimleştirilmesi sürecinde uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm yöntemleri

UYGULAMA

Kişisel verilerin şirketlerde ve kurumlarda silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi ile ilgili alınması gereken idari ve teknik tedbirler anlatılacak eğitimin en son bölümünde katılımcılar gruplara ayrılarak pratik olarak bu işlemlerin nasıl yapılabileceği uygulamalı olarak örneklerle gösterilecektir. Bu nedenle katılımcıların kendi bilgisayarlarıyla eğitime gelmesi önerilmektedir.

 

EĞİTMENLER

AV.ÖZGÜR ERALP – Avukat

 

 

 

İBRAHİM SARUHAN – Adli Bilişim Uzmanı

 

 

 

12. Veri Koruma Günü münasebetiyle Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun himayesinde ve e-Safe organizasyonunda 25 Ocak 2018’de Ankara’da yapılan “Kişisel Verileri Koruma Zirvesi”’nde Av.Özgür Eralp’in moderatörlüğünü yaptığı oturumda İbrahim Saruhan “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi” konusunda sunum yapmıştır.

http://www.e-safe.org/kvkz/2018/index.html

http://kvkk.gov.tr/zirve.html

EĞİTİM TARİHİ VE YERİ

Tarih : 21 Şubat 2018 Çarşamba

Saat : 09:00 – 17:00

Yer :Point Hotel Barbaros

Esentepe Yıldız Posta Cad. No:29 Şişli / İstanbul

http://www.pointhotel.com/point-hotel-barbaros.aspx

 

KATILIM ÜCRETİ : 420 TL %18 KDV DAHİL)

**KDV Hariç Tutar: 355,93 TL KDV (%18): 64,07 TL

ÖDEME ŞEKLİ :

BANKA HAVALE/EFT,
TÜM KREDİ KARTLARINA VADE FARKSIZ 6 TAKSİT,
BAROKART – PARAM ÜYESİ TÜM KARTLAR
ÜCRETE DAHİL HİZMETLER:

GÜN BOYU ÇAY-KAHVE-TATLI-TUZLU KURABİYE İKRAMI
ÖĞLE YEMEĞİ
EĞİTİM MATERYALİ
KATILIM BELGESİ

 

ÖN KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

Ön kayıt sonrasında e-postayla size banka ve kredi kartı ödeme bilgileri gönderilecektir.

www.legaltalks.com.tr
www.legaltalks.com.tr

 

info@legaltalks.com.tr

www.legaltalks.com.tr

Categories
HABERLER

Boğaziçi Üniversitesi Adli Bilişim Kampı 9-12 Şubat 2017 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak.

Boğaziçi Üniversitesi Adli Bilişim Kampı 9-12 Şubat 2017 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak.

BÜSİBER, Hukukçular ve Bilişim uzmanları için 9-12 Şubat 2017 tarihleri arasında, ülkemizin önde gelen siber güvenlik ve adli bilişim uzmanlarından İbrahim Halil Saruhan ile beraber Üniversiteden YENİ MEZUNLAR için ÜCRETSİZ Adli Bilişim Kampı düzenliyor.

Av.Özgür Eralp Adli Bilişim Kampında 10.02.2017 Cuma günü  “Bilişim Suçları ve Adli Bilişim” konulu bir sunum yapacak.

Bilişim hukuku ve siber güvenlik ile ilgilenen hukukçular ve bilişim uzmanları birlikte bu disiplinler arası programda bir taraftan adli bilişim öğrenirken bir taraftan da spesifik vaka analizi gerçekleştireceklerdir.

Program, keyifli bir öğrenme ortamında vaka incelemeleri ile teori ve pratiği bir araya getirecektir.

Program sonunda katılımcılar inceleme sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunacaklardır.

 

SON BAŞVURU TARİHİ 5 ŞUBAT 2017,

ON-LINE SINAV 6 ŞUBAT 2017 saat 22.00.

Adli Bilişim Kampına katılmak için kayıt olmak ve on-line sınava girmek gerekmektedir.

Kayıt formu için tıklayınız.

https://siber.boun.edu.tr/tr/adli-bilisim-kampi

 

 

 

 

 

 

Categories
DUYURULAR

6698 sayılı KVK-Kişisel Verilerin Korunması Farkındalık Eğitimi – İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

6698 sayılı KVK-Kişisel Verilerin Korunması Farkındalık Eğitimi

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Amacı Nedir?

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.  07 Ekim 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi’ne Kimler katılmalıdır?

 • Hukuk müşavirleri, avukatlar,
 • İnsan Kaynakları (İK) yöneticileri ve personeli,
 • Bilgi İşlem Merkezi (IT) yöneticileri ve personeli,
 • Hakla İlişkiler Bölüm yöneticileri ve personeli,
 • Satış ve Pazarlama Bölüm yöneticileri ve personeli,
 • Risk Bölüm yöneticileri ve personeli

 

Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi Bazı Konu Başlıkları:

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun kapsamında olan şirketler ve kurumlar hangileridir?
 • Özel nitelikli kişisel veriler nelerdir?
 • Kişisel veriler ne zaman silinmeli ve yok edilmelidir?
 • Kişisel verilerin anonimleştirilmesi nasıl yapılmalıdır?
 • Toplanan kişisel veriler nasıl işlenebilir?
 • Kişisel veriler yurt içinde ve yurt dışındaki diğer kurumlara nasıl aktarılabilir?
 • Veri işleyen ve veri sorumlusu kimdir?
 • Veri sorumlusunun veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler nelerdir?
 • Verisi işlenen kişi kurumdan neler talep edebilir?
 • Türk Ceza Kanunu’ndaki ilgili suçlar ve cezalar nelerdir?
 • Kişisel verilerin korunması ile ilgili Kabahatler ve idari para cezaları nelerdir?
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun kapsamı dışında kalan istisnalar nelerdir?

 

EĞİTİM TARİHİ: 4 ŞUBAT 2017

EĞİTİM SÜRESİ: 1 TAM GÜN (9.00-18.00)

EĞİTİM ÜCRETİ: 550 TL (KDV Dahil) 27 Ocak 2017 tarihine kadar yapılan ödemeler için %10 fiyat avantajı sağlanmaktadır.

EĞİTİM YERİ: ESENTEPE MAH. YAZARLAR SOK. NO:36 34394 GAYRETTEPE-İSTANBUL

BANKA ADI: DENİZBANK-İSTANBUL KURUMSAL ŞUBE
IBAN NO: TR65 0013 4000 0096 8131 9000 05
AÇIKLAMA: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI FARKINDALIK EĞİTİMİ

 

 

BİLGİ ve KAYIT : sem@kemerburgaz.edu.tr     0212 373 59 00 / 7007

  

EĞİTMENLER:

AV.ÖZGÜR ERALP

İBRAHİM SARUHAN

Categories
GÜNCEL EĞİTİMLER

Kişisel Verilerin Korunması Uzaktan Eğitimi – Başkent Üniversitesi Katılım Sertifikalı

Kişisel Verilerin Korunması Uzaktan Eğitimi

Başkent Üniversitesi Katılım Sertifikalı

ÖRNEK DERS İZLE

390 TL

(Kredi kartına taksit imkanı vardır)

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Eğitimin sağladığı kazanımlar aşağıda sunulmuştur:

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu konusunda geniş kapsamlı bilinçlenme sağlar,
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında uygulamaların öğrenilmesi,
  Kurum ve kuruluşların yasal çerçeveye uyumu için gereken hukuki altyapının oluşmasına katkı sağlar.

KİMLER KATILABİLİR?

 • Hukuk Müşavirleri ve Avukatlar,
  Kamu ve Özel Sektör fark etmeksizin,
  İnsan Kaynakları yöneticileri ve İK çalışanları,
  Bilgi İşlem Merkezi yöneticileri ve Bilgi İşlem çalışanları,
  Hakla İlişkiler bölüm yöneticileri ve çalışanları,
  Satış, İş Geliştirme ve Pazarlama bölüm yöneticileri ve personeli,
  Kişisel Veri Sorumluları,
  Kişisel verilerin korunması konusunda bilinçlenmek isteyen tüm bireyler.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun tarihsel gelişimi, amacı ve gerekçesi,
 • Kanun kapsamında olan şirketler ve kurumlar hangileridir?
 • Özel nitelikli kişisel veriler nelerdir?
 • Kişisel veriler toplanmadan önce kişinin açık rızası nasıl alınmalıdır?
 • Kişisel veriler ne zaman silinmeli ve yok edilmelidir?
 • Kişisel verilerin anonimleştirilmesi nasıl yapılmalıdır?
 • Toplanan kişisel veriler nasıl işlenebilir?
 • Kişisel veriler yurt içinde ve yurt dışındaki diğer kurumlara nasıl aktarılabilir?
 • Veri işleyen ve veri sorumlusu kimdir?
 • Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü nedir?
 • Veri sorumlusunun veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler nelerdir?
 • Verisi işlenen kişi kurumdan neler talep edebilir?
 • Veri sorumlusuna başvuru nasıl yapılır?
 • Kişisel Veri Koruma Kurumu ve Kurulu nedir?
 • Veri Sorumluları Sicili nedir?
 • Türk Ceza Kanunu’ndaki ilgili suçlar ve cezalar nelerdir?
 • Kişisel verilerin korunması ile ilgili Kabahatler ve idari para cezaları nelerdir?
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun kapsamı dışında kalan istisnalar nelerdir?
 • Başka kanunlarda ve sektörlerdeki düzenlemeler nelerdir?

EĞİTİM İÇERİĞİ

Eğitim içeriği ve senaryo önerisi Av.Özgür Eralp tarafından hazırlanmıştır.

Özgeçmiş için burayı tıklayınız.

Tamamı Online : Tüm müfredat, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır.

Eğitim ve sınav için üniversiteye gitmenize gerek kalmaz.

Müfredat Farkı Yok : Sınıf içi eğitim yerine, etkileşimli videoları izleyerek aynı eğitim içeriğini daha uygun fiyata, daha kısa sürede alabilirsiniz.

Adrese Teslim : Sertifikanız üniversite tarafından adresinize kargolanır. Sertifikalar ıslak imzalı ve üniversiteden doğrulanabilir.

Eğitim Süreci

 • Eğitim programı, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır.
 • Tüm müfredat, etkileşimli eğitim (e-eğitim) modülleri ve videolardan oluşmaktadır.
 • Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur.
 • Dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) takip edebilirsiniz.
 • Bu sertifika programı, toplamda 7 saatlik örgün (sınıf içi) eğitim müfredatının tamamını kapsamaktadır.
 • Toplam eğitim süresi, bireysel performans ve eğitim izleme hızınıza göre yaklaşık 2 saat olacaktır.
 • Eğitimler, satın aldığınız günden itibaren 90 (doksan) gün boyunca erişiminize açık kalacaktır.

Kişisel verilerin işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verileri işleyen tüm kurum ve kuruluşların birinci derecede yükümlülüğü haline gelmiştir. Bu eğitim, (6698 sayılı) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum çalışmaları kapsamında bilinmesi gereken usul ve esasları kapsamlı bir çerçevede ele almaktadır.

390 TL

KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ

https://www.e-kampus.com/kisisel-verilerin-korunmasi-egitimi

Categories
YAZILAR

Özgür Eralp Kimdir?

Özgür Eralp Kimdir?

AVUKAT

eralp-logo-yeni-1
Özgür Eralp – Eralp Avukatlık Bürosu

Özgür Eralp Ankara Barosuna kayıtlı olarak 2001 yılından beri avukatlık yapmaktadır.

http://www.ozgureralp.av.tr/

http://www.ozgureralp.com/

BİLİRKİŞİ

ankaraadliyesi

Özgür Eralp Ankara Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’na kayıtlı olarak 2004 yılından beri hukuk ve ceza mahkemelerinde bilişim, iletişim, sosyal medya, fikri haklar ve internet bankacılığı konularında bilirkişilik yapmaktadır.

http://www.ankara.adalet.gov.tr/index.html

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

başkentüniversitesi

Özgür Eralp Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2007 yılından beri Bilişim Hukuku Dersi vermektedir.

ufuk üniversitesi

Özgür Eralp Ufuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu’nda 2013 yılından beri aşağıdaki dersleri vermektedir.

ADA201 – Mesleki Bilgisayar(Adli Bilişim)

ADA114 – Ceza Hukuku Genel Bilgisi

ADA207 – Ceza Usul Hukuku Bilgisi

ADA220 – Hukuk Dili ve Adli Yazışma

ADA217 – Adalet Meslek Etiği

ADA216 – Cezaevi Bilgisi ve İnfaz Bilgisi

HUKUK DANIŞMANI

Eralp-Danışmanlık-logo-ok-3

Özgür Eralp 2013 yılından beri ERALP Bilgi Teknolojileri Eğitim İletişim Danışmanlık Organizasyon Yayıncılık Limited Şirketi aracılığıyla kurumlara danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir.

Türkiye’de Bilişim Suçları-Sosyal Medya Hukuku-İnternet-Fikri ve Sınai Haklar, İnternet Bankacılığı, Banka Kredi Kartları, Elektronik Para ve Ödeme Sistemleri, Kişisel Verilerin Korunması, Mesafeli Sözleşmeler, elektronik ticaret siteleri, Alan adları, Kişisel ve Kurumsal İtibar, Dijital Pazarlama, İnternet ve Sosyal Medya Reklamcılığı, Elektronik İmza, Mobil İmza, Kayıtlı Elektronik Posta, Elektronik Haberleşme, Bilgi Güvenliği, İnternet sitelerine erişimin engellenmesi, SOME-Siber Olaylara Müdahale Ekipleri konularında Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya başta olmak üzere Türkiye’nin bir çok şehrinde kurumlara eğitimler vermektedir.

http://www.eralpdanismanlik.com.tr/

http://www.eralpconsulting.com/

MARKA & PATENT % ALAN ADI

eralp-marka-ok
Eralp Marka & Patent & Alan Adı

http://www.eralpmarkapatent.com/

ORGANİZASYON

Özgür Eralp  2013 yılından beri ERALP Bilgi Teknolojileri Eğitim İletişim Danışmanlık Organizasyon Yayıncılık Limited Şirketi aracılığıyla Bilişim Hukuku, İnternet Bankacılığı ve Adli Bilişim konularında konferanslar organize etmektedir.

digital-investigation-2501

http://www.digitalinvestigationseminar.com/

onlinebankingsecurity

www.onlinebankingsecurity.net 

legaltalks

www.legaltalks.net

www.legalinnovation.net 

DERGİ YAYINCILIĞI -BOOKMARK

bookmark-1bookmark2bookmark3

www.bookmark.com.tr  

KİTAPLARI

kitap1kitap2

HAZİRAN 2012 – İnternet Bankacılığı ve Kredi Kartı Dolandırıcılığının Teknik, Hukuki ve Cezaİ Boyutu

TEMMUZ 2009 – Avukatlık Mevzuatı

MAYIS 2008 – International Electronic Evidence

TEMMUZ 2007 – Hukukçular İçin Bilişim Terimleri Sözlüğü

SERTİFİKA PROGRAMLARI

türavak

tüketici

http://www.turavak.org.tr/

ticaretüniversitesi

hukukakademisi

http://www.hukukakademisi.com.tr/bilisim-hukuku.html

MESLEK ÖRGÜTÜNDEKİ GÖREVLERİ

ankara barosu

Özgür Eralp Ankara Barosu’nda 2004-2008 yılları arasında Bilgi İşlem Merkezi Başkanlığı yapmıştır. http://www.ankarabarosu.org.tr/

Özgür Eralp Ankara Barosu’nda 2008-2010 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi  olarak görev yapmıştır. http://www.ankarabarosu.org.tr/

türkiye barolar birliği

Özgür Eralp Türkiye Barolar Birliği’nde 2010-2012 yılları arasında Türkiye Barolar Birliği Başkan Danışmanı olarak görev yapmıştır. http://www.barobirlik.org.tr/

ANKARA HUKUK MEZUNUDUR

ankara hukuk

Özgür Eralp 2000 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.

KOLEJLİDİR

ted ankara koleji

Özgür Eralp 1993 Ted Ankara Koleji Mezunudur. https://www.tedankara.k12.tr/

mezunlar

Özgür Eralp TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. http://www.kolej.org/

tedfed

Özgür Eralp TED Mezunları Dernekleri Federasyonu Genel Sekreterliği yapmıştır. http://www.tedfed.org/

ÖZGÜR ERALP’ İ SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

https://www.facebook.com/Eralp-Avukatlk-Brosu-226372060781309/

https://plus.google.com/118042399880970353523/posts

https://www.linkedin.com/in/%C3%B6zg%C3%BCr-eralp-46472948

https://twitter.com/avozgureralp

https://www.youtube.com/user/ozgureralp

Türkiye’de Bilişim Suçları-Sosyal Medya Hukuku-İnternet-Fikri ve Sınai Haklar, İnternet Bankacılığı, Banka Kredi Kartları, Elektronik Para ve Ödeme Sistemleri, Kişisel Verilerin Korunması, Mesafeli Sözleşmeler, elektronik ticaret siteleri, Alan adları, Kişisel ve Kurumsal İtibar, Dijital Pazarlama, İnternet ve Sosyal Medya Reklamcılığı, Elektronik İmza, Mobil İmza, Kayıtlı Elektronik Posta, Elektronik Haberleşme, Bilgi Güvenliği, İnternet sitelerine erişimin engellenmesi konularındaki hukuki uyuşmazlıklar 2000 yılından beri artmaya başlamış Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya başta olmak üzere Türkiye’nin tüm illerindeki adliyelerde bu konuda davalar açılmaya başlamıştır.

Avukatlar, hakimler, savcılar, polis ve jandarma görevlileri için için yeni olan bu sorunlar teknik bilirkişilerden destek alınarak çözülmeye başlanmış, üniversiteler, barolar ve hukuk kurumları tarafından düzenlenen eğitim programlarıyla çözülmeye çalışılmıştır.
Bu süreç içerisinde TBMM’de yeni kanunlar kabul edilmiş ve mevcut kanunlarda değişikler yapılmış; Mahkeme kararları sonrasında Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi tarafından da içtihatlar oluşturulmaya başlanmıştır.

İngiltere, Almanya, Bulgaristan, İsveç, Romanya, Portekiz, Litvanya gibi ülkelerde Katıldığım Uluslararası Bilişim Hukuku temalı eğitim çalışmalarında sadece Türkiye’de değil Avrupa ülkelerinde de görev yapan avukat, hakim, savcı ve polislerin de aynı sorunları yaşadığını ve çözüm arayışı içerisinde olduklarını tespit ettim.
Adli Bilişim disiplini altında; Bilgisayar ve cep telefonu teknik incelemeleri de dahil olmak üzere Dijital Delillerin incelenmesi konusunda hukuki ve teknik temellerin yeni yeni oluşturulmaya çalışıldığını gördüm.

Özellikle google, gmail, facebook, twitter, youtube, whatsapp, instagram, periscope, gmail, yahoo gibi ABD-Amerika Birleşik Devletleri merkezli uygulamalar suçun niteliğine göre tam ve hızlı cevap vermemekte bu da soruşturmanın uzamasına ve çoğu zaman gerçek failin bulunmasını güçleştirmektedir.
Hukuk mahkemelerinde açılan maddi ve manevi tazminat talepli davalar ise çok uzun sürmekte bu da vatandaşların ve kurumların yargıdan bu yöndeki beklentilerini olumsuz olarak etkilemektedir.

2000 yılından beri yakından takip etmeye çalıştığım ve genel başlık olarak “Bilişim Hukuku” olarak adlandırılan bu yeni hukuk dalında yukarıda kısaca belirttiğim alanlarda kendi bakış açımla Türk Hukuku’na katkı sağlamaya çalışmaktayım.

Av.Özgür Eralp
www.ozgureralp.av.tr