Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Avukat Özgür Eralp; iletişim formu aracılığıyla soru soranların paylaşmış olduğu ad-soyad, iletişim bilgisi ve soru içeriğinde yer alan kişisel verilerini;
a) Soru soran kişiye doğru hitap edilebilmesi,
b) Sorunun teyidi ve soru sayısının istatistiksel amaçla
tespiti,
c) Avukat Özgür Eralp hukuki danışmanlık hizmeti temin sürecinin
yürütülmesi,
ç) Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması
amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

Bu kişisel veriler üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili
kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek
kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu
olması” hukuki sebebine dayalı olarak iletişim formu aracılığıyla
otomatik olarak işlenmektedir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi
kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Avukat Özgür Eralp’in aşağıdaki iletişim adreslerine başvurarak yapabilirsiniz.

Özgür Eralp / Avukat
avukat@ozgureralp.com.tr

KEP adresi : ozgur.eralp@hs01.kep.tr 

Eralp Avukatlık Bürosu

Tepe Prime A Blok Kat:14 No:82 Dumlupınar Bulvarı No:266 

PK 06510 – Çankaya – Ankara
www.ozgureralp.com.tr