Categories
slider

LegalEnglish eğitim

Categories
GÜNCEL EĞİTİMLER

Hukuk İngilizcesi – Legal English Eğitim Programı

Hukuk İngilizcesi – Legal English Eğitim Programı

LegalTalks ve Candelas ortaklığıyla Hukuk İngilizcesi Legal English Alanında profesyonel İngilizce Öğretmenleri ile verilen bu eğitim ile HUKUK Kariyerinize mükemmel bir katkı sağlayacaksınız.

HUKUK İNGİLİZCESİ eğitim programının detayları aşağıdaki gibidir. Lütfen inceleyiniz.

Introduction to Legal English – Hukuk İngilizcesine Giriş


Hukuki ilişkilerinin giderek daha çok uluslararası bir boyut kazandığı bugünlerde, İngilizce, her alanda olduğu gibi Hukuk alanının da BİRİNCİL DİLİ olma noktasına gelmiştir. Kendine özgü dili ve terimleri olan Hukuk uygulamalarında, kelimeler, noktalamalar hatta tonlamalar dahi farklı anlamlara gelecek sonuçlar doğurabilmektedir. Bu da birçok alanda kendini donatan Hukuk uygulamacılarının hukuk kariyerlerine bir katkı olarak kendilerini Hukuk İngilizcesi alanında da geliştirme gereksinimini ortaya çıkarmıştır.

Öyle ki, Türk Hukuk Sisteminde dahi, İngilizce terim ve kalıplar sıklıkla kullanılmaya ve uygulanmaya başlanmış, yabancı hukuk terimleri Türk Hukuk Sistemine adapte edilmiştir.

Bilinenin aksine, Hukuk İngilizcesi eğitimi için ileri seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak zorunlu değildir.

Eğitimimiz, orta seviyede İngilizce bilgisine sahip Katılımcılara, İngilizce hukuk terminolojisini kullanmayı, genel İngilizce hukuk uygulamasını, hukuki yazı ve konuşma dilini efektif ve pratik şekilde öğretmeyi amaçlamaktadır. 

Bu süreçte, İngilizce Hukuk dili, en güncel haliyle, mesleki gelişime ve beklentilere uygun olarak geliştirilmektedir.

Hukuk İngilizcesi Sertifikalı Eğitim Programı
Hukuk İngilizcesi Sertifikalı Eğitim Programı

“Hukuk İngilizcesine Giriş” Eğitimimize aşağıdaki kişiler katılabilir;

 • Avukat,
 • Hakim,
 • Savcı,
 • Hukuk danışmanları,
 • Stajyer Avukatlar,
 • Hakim Adayları,
 • Savcı adayları,
 • Katipler,
 • Hukuk Sekreterleri,
 • Hukuk Fakültesi öğrencileri,
 • Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencileri
 • Uluslararası alanda veya yabancılarla çalışan uygulamacıların katılımına açıktır.

Legal english for Turkish lawyers

Eğitim sürecimiz, zengin materyal ve aktif uygulamalar ile zenginleştirilmekte ve uygulamadan yaşanmış örnekler, uygulanmakta olan sözleşmeler, hukuk pratikleri ve geniş terminoloji içeriği eşliğinde sürdürülmektedir. Katılımcılar eğitimin sonunda, etkin bir şekilde İngilizce Hukuk dilini uygulayabilir hale gelmektedir. Yabancı şirketlerin Türkiye’deki Ticaret, Tüketici, Fikri ve Sınai Haklar, İş, Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemelerindeki hukuk davalarını, İdare ve vergi mahkemelerindeki davalarını veya icra dairelerindeki icra dosyalarını takip eden hukuk bürolarında çalışanlar raporlarını ve e-posta yazışmalarını yaparken ve müvekkillerine telefonla bilgi verirken daha etkili bir dil kullanabileceklerdir. Aynı şekilde Yabancı şirket yönetici veya çalışanlarının Türkiye’deki sulh ceza hakimlikleri, asliye ceza mahkemeleri, ağır ceza mahkemelerinde davalarını takip eden hukuk bürolarında çalışan avukatlar müvekkillerine daha etkili bir şekilde bilgi verebileceklerdir.

Eğitim sonunda Katılımcılara sertifika düzenlenmektedir.

  Eğitim Programı:  Uluslararası Hukuk Kariyeri  Sözleşme Hukuku  Ceza Hukuku  Şirketler Hukuku  Gayrimenkul Hukuku  Dava ve Tahkim  Uluslararası Hukuk  Karşılaştırmalı Hukuk  Ticaret Hukuku  Eğitim Süresi: Toplam 50 saat  Hafta içi ve hafta sonu grupları olmak üzere farklı gün ve saat alternatifleri mevcuttur.  4 kişilik VIP özel sınıflarda eğitim alırsınız.  Dileyen kişiler Bire-Bir ÖZEL ders şeklinde bu eğitimleri alabilir.  Ankara içinde yüz-yüze eğitim alabilirsiniz.   Ankara dışında yaşayanlar online sanal sınıflarımızda kurs ortamını aratmayacak bir kalitede eğitim alabilir.

Hukuk İngilizcesi için gerekli İngilizce bilgi seviyesi

*  Hukuk İngilizcesi Eğitimine katılabilmeniz için Temel İngilizce seviyenizin iyi olması, orta seviyede İngilizce bilmeniz gerekir. Eğer temel seviyede İngilizce beceriniz yoksa Genel İngilizce eğitimi almanız tavsiye edilir.

*   Candelas Kitle eğitimi yapan bir kurs değildir. Bundan dolayı derslerimiz Bire- Bir ya da en fazla 4 kişilik gruplar halinde verilir. Ders günleri ve saatleri kayıt olan öğrencilere bildirilir.

*   Bu eğitimi isterseniz ONLINE CANLI ders şeklinde alabilirsiniz. Online Eğitim hakkında daha detaylı bilgi için bize danışınız.

*   Hukuk İngilizcesi eğitimlerimize katılan herkese SERTİFİKA VERİLİR. 

 • Hukuk İngilizcesi eğitim programını katılarak sertifika alan hukukçular talep ederlerlerse 2 hafta LONDRA’da Hukuk İngilizcesi Eğitimi alarak hukuk kariyerlerine katkı yapmaya devam edebilirler. Böylece Hem güzel bir tatil yapma, hem de İngilizce becerilerinizi en üst standartlara taşıma imkanı bulabilirler. SERTİFİKALI Londra’da Hukuk İngilizcesi eğitim programları ile ilgili DETAYLI BİLGİ BURADA

     Hukuk İngilizcesi eğitimleri için Genel İngilizce seviyenizi belirleyin !

     Sizler için hazırlanan genel İngilizce seviye belirleme sınavlarını yaparak İngilizce Gramer + Vocabulary seviyenizi görebilirsiniz.TEST YOURSELF 

Hukuk İngilizcesi Eğitim Programı Hakkında detaylı bilgi almak için bize aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Telefon: +90 312 431 78 96

Mobil / whatsapp: + 90 505 287 30 20

E-mail: info@candelasegitim.com

İsterseniz sizi arayarak daha detaylı bilgi verebilmemiz için aşağıdaki formu doldurup bize gönderebilirsiniz. En kısa sürede Candelas yetkileri tarafından sizinle iletişime geçilecektir.


Categories
yasal

Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni

www.legaltalks.com.tr

LegalTalks ve Eralp Bilgi Teknolojileri Eğitim İletişim Danışmanlık Organizasyon Yayıncılık Limited Şirketi olarak kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz.

Bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere hangi ürün ve hizmetlerimizi kullanırsa kullansın tüm müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın temel hak ve özgürlükleri ile kişisel verilerinin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında duyuru metnini bilgilerinize sunarız.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, LegalTalks – Eralp Bilgi Teknolojileri Eğitim İletişim Danışmanlık Organizasyon Yayıncılık Limited Şirketi olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; işlenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:
Her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres, cep telefonu, e-posta iletişim bilgileri ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, ilgili kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer Kuruluşumuz ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdeteceğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar:
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm kamu tüzel kişileri;  hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı iş ortaklarımız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm 3. kişiler ve tüm resmi mercilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi:
İnternet siteleri, sosyal medya hesapları, etkinlik stantları gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesi gereği kullanıcı hakları:

Kuruluşumuza başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

 

LegalTalks

www.legaltalks.com.tr 

 

Eralp Bilgi Teknolojileri Eğitim İletişim Danışmanlık Organizasyon Yayıncılık Limited Şirketi

MERSİS NO : 1678768864632912

www.eralpdanismanlik.com.tr

Categories
yasal

İnternet Sitesi Genel Kullanım Koşulları

www.legaltalks.com.tr

İNTERNET SİTESİ GENEL​ ​KULLANIM​ ​KOŞULLARI

 

 • www.legaltalks.com.tr internet sitesine girerek bu koşulların tamamını okuyup anladığınız ve tamamına rıza göstermiş olduğunuz kabul edilmektedir. Bu koşulları kabul etmiyorsanız www.legaltalks.com.tr internet sitesinde gezinti yapmadan tarayıcınızdan bu internet sitesini kapatarak çıkmanız gerekmektedir.
 • Genel kullanım sırasında sizden Ad, Soyad, e-posta, cep telefonu numarası, adres,​ ​banka​ ​bilgileri​ ​gibi​ ​kişisel​ ​veriler​ ​talep​ ​edilmemektedir.
 • Kullanıcılarımıza verdiğimiz hizmetleri geliştirebilmek için www.legaltalks.com.tr internet sitesi sayfalarını ziyaret ederken; IP numarası, konum bilgisi, tarih ve saat bilgisi, cihaz bilgisi, tarayıcı bilgisi, dil bilgisi, ülke ve şehir bilgisi, geldiği kaynak yeri tutma bilgisi, işletim sistemi bilgisi, servis sağlayıcı bilgisi, ekran çözünürlüğü bilgisi, ziyaret edilen sayfalar ve bu sayfalarda geçirilen süre bilgisi, kaynak sayfa bilgisi, edinme bilgisi, davranış bilgisi ve dönüşüm bilgisi gibi bilgilerinizin www.legaltalks.com.tr ve çözüm ortakları tarafından toplanmasını, kullanılmasını ve paylaşılmasını kabul​ ​etmiş​ ​ve​ ​rıza​ ​göstermiş​ ​sayılmaktasınız.
 • www.legaltalks.com.tr internet sitesindeki her türlü veri ve görselin telif hakları www.legaltalks.com.tr ‘a aittir. Kaynak gösterilerek alıntı yapmak suretiyle yazılı, görsel ve sosyal​ ​medyada​ ​paylaşımlarda​ ​bulunulabilir.
 • Hukuka aykırı girişimlerde bulunan kullanıcılar www.legaltalks.com.tr yönetimi tarafından yasaklanabileceği gibi gerek görülmesi durumunda yasal mercilere​ ​de​ ​başvurulacaktır.
 • Türkiye Cumhuriyeti yasal mercileri tarafından talep edilmesi durumunda www.legaltalks.com.tr tarafından toplanan veriler yetkili kurumlarla paylaşılacaktır.
 • İşbu kullanım koşulları kullanıcı internet sitesinde girdiği anda başlar ve toplanan veriler www.legaltalks.com.tr tarafından yasalarda belirtilen sürelerle sınırla kalmak kaydıyla belirlenen süreye kadar tutulmaya​ ​devam​ ​eder.
 • www.legaltalks.com.tr sitesi yönetimi istediği zamanda ve şekilde bu kullanıcı koşullarını tek taraflı olarak değiştirebilir veya tamamen ortadan kaldırabilir.
 • İşbu Kullanıcı Koşulları’nın uygulanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır.
 • İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde,​ Ankara Mahkemeleri​ ​ve​ ​İcra​ ​Daireleri​ ​yetkilidir.

 

LegalTalks

www.legaltalks.com.tr

 

 

Eralp Bilgi Teknolojileri Eğitim İletişim Danışmanlık Organizasyon Yayıncılık Limited Şirketi

MERSİS NO : 1678768864632912

www.eralpdanismanlik.com.tr

 

 

Categories
konuşmacılar

İbrahim Saruhan

İbrahim Halil Saruhan son 6 senesi Adli Bilişim yoğunluklu olmak üzere 15 senedir IT sektöründe çalışmaktadır. İbrahim Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra çalışma hayatına yazılım uzmanı olarak başlamış, Türkiye’de bir süre yazılım uzmanı olarak calıştıktan sonra yurt dışına çıkarak Delaware Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü ‘nde yüksek lisans çalışmalarını tamamlamış ve arkasından Amerika’da yazılım uzmanı olarak çalışmalarına devam etmiştir. 2008 yılında Türkiye’ye dönmüş ve o zamandan bu yana Bilişim Güvenliği ve Adli Bilişim üzerine çalışmaktadır. Şu anda Digisecure Danışmanlık Firması’nda Adli Bilişim Uzmanı olarak çalışmaktadır. İbrahim Bahçeşehir Üniversite’nde son 4 senedir Siber Güvenlik ve Adli Bilişim yüksek lisans derslerini vermektedir. İbrahim bilişim güvenliği alanında en saygın sertifikalardan GPEN, GSEC, GCIA, GCFW, GSNA, GCFE, GCIH, GCFA ve GWAPT sertifikalarına sahiptir.

https://www.digisecure.com.tr/

Categories
konuşmacılar

Özgür Eralp

Avukat Özgür Eralp 1993 yılında Ted Ankara Koleji’nden, 2000 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. ​2000 yılından beri Ankara’da serbest avukatlık yapmaktadır. Ankara Adliyesinde 2004 yılından bu yana 700’den fazla dosyaya bilirkişi raporu hazırlamıştır. 2007 yılından beri Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ve Ufuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. 2013 yılından beri Kurucusu olduğu Eralp Bilgi Teknolojileri İletişim Danışmanlık Organizasyon Yayıncılık Ltd.Şti aracılığıyla Bilgi ve İletişim Teknolojileri konularında danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir. 30’dan fazla ilde 100’e yakın konferansta sunum yapmış, yurt içinde ve yurt dışındaki bir çok seminere katkı vermiş olup Bilişim Hukukuyla ilgili 50’den fazla makalesi bulunmaktadır. 2007 yılında yayınlanmış “Hukukçular için Bilişim Terimleri Sözlüğü” isimli 2013 yılında yayınlanmış “İnternet Bankacılığı’nın Teknik, Hukuki ve Ceza Boyutu”​ isimli kitabı bulunmaktadır.

www.ozgureralp.com.tr

Categories
slider

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi eğitimi

21 Şubat 2018 Çarşamba – Point Hotel Barbaros- İstanbul

DETAYLI BİLGİ

Categories
GÜNCEL ETKİNLİKLER

PERSONAL DATA PROTECTION 2019

PERSONAL DATA PROTECTION Kişisel Verilerin Korunması Etkinliği Eylül 2019’da İstanbul’da düzenlenecektir.

Categories
Online Banking Security

ONLINE BANKING SECURITY 2014

Online Banking Security 2014

Online Banking Security Semineri Sektörü Buluşturdu:

Bankacılık ve e ticaret sektörünün önde gelenlerini buluşturan Online Banking Security Semineri 19 Kasım 2014 Çarşamba günü İstanbul’da Point Hotel Barbaros ’da yapıldı. Turk Elektronik Para ve Ödeme Sistemleri A.Ş.’nin ana sponsor olduğu yoğun ilgi gören etkinlikte mevzuattaki yeni gelişmeler ile güvenlik sistemlerinin teknik boyutu ele alındı.

Uyumayan Hackerlara 7/24 Operasyon Gerek

Etkinliği düzenleyen Semor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Kuleyin,  Online Banking Security etkinliğinin düzenledikleri 532. Etkinlik olduğunu, 20 yıl önce bilişim seminerlerinde her konunun birarada ele alındığını, ancak gelinen noktada konuların bölünmesi gerektiğinin ortaya çıktığını, söyledi. Dünyadaki hızlı değişimin sonucunda hem veri üreticisi hem de veri tüketicisi olduğumuzu belirten Kuleyin, bu durumun beraberinde bazı sorunları da getirdiğini bu nedenle de özel olarak Online Banking Security konusuna dikkat çekmek için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Etkinlik içerik danışmanı Eralp Ltd Şti’nden Avukat Özgür Eralp, açılış konuşmasında bu etkinlikte konunun uzmanlarından ve sektörün içinden katılımcıları hedeflediklerini ve konuşmacıları da buna göre seçtiklerini söyledi. Özellikle elektronik para kanunun uyum sürecinin 2015 haziranında tamamlanması gerektiğini hatırlatan Eralp, bu konuda eksiklik olduğundan etkinlikte yer verdiklerini belirtti. Eralp, İkinci oturumda internet bankacılığından örnek dava tecrübelerini paylaştı ve elektronik para kanununun e-para şirketlerine neredeyse bankalar kadar ağır şartlar getirdiğini, mevzuat kapsamına giren sunucuların da Türkiye’de tutulması gerektiğini söyledi.

“Siber Güvenlik ve Siber Suçlar” konulu sunumu ile Bilgi Güvenlik Derneği Başkanı Ahmet Hamdi Atalay, Türkiye’de siber güvenlik konusunun bir sahibi olması gerektiğine dikkat çekti. Atalay istatistiki bilgiler vererek, Facebook’un Dünyanın en büyük ülkesi haline geldiğini, Çin’in nüfusunu dahi aştığını, Dünya’da 1 dakika içerisinde 200.000 mobil uygulama indirildiğini söyledi. Bilgisayarlarımız ve cep telefonlarımızın çoğunun başkaları tarafından ele geçirilmiş durumda olduğunu belirten Atalay, bot.net ve benzeri araçlar ile ele geçirilen cihazlarımızın başka cihazlara saldırı için kullanıldığını söyledi.

Etkinliğin ana sponsoru Turk Para ve Ödeme Sistemleri A.Ş. adına konuşan Genel Müdür Betül Özer, nakit paranın dijital versiyonu olan elektronik para için kısa süre öncesine kadar yasal düzenleme olmadığını,  27.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6493 sayılı Kanun ile bu boşluğun dolduğunu, söyledi. Düzenleme ile e-para şirketi olabilmek için BDDK’dan lisans almak, sızma testi yapmak gibi şartlar ciddi şartlar arandığını belirten Özer, Turk Para ve Ödeme Sistemleri A.Ş.’nin ilk e-para şirketi olarak kurulduğuna değindi.

KPMG Bilgi Sistemleri Rİsk Yönetimi Bölüm Başkanı Sinem Cantürk, “elektronik para uygulamaları”nı anlattığı konuşmasında, internette yapılan alışverişlerde %78 kredi kartı, %8 kapıda kredi kartı, %7 kapıda diğer yöntemler, %4 sanal kart, %2 havale ve %1 banka kartı kullanıldığını söyledi. Cantürk, E ticaret şirketlerinin kendi ödeme sistemlerini yaratarak büyümeye başladığına, hayatımıza giren ödeme sistemlerinde eksik kalan aracın ön ödemeli kartlar olduğunu ve bunun da artık regüle edilmeye başladığını belirtti.

ISSA Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Tosun, “kompleks siber suçlarda sinkhole analizi ve dropzone takibi” konulu sunumunda, Türkiye’de özel sektörüde yaşanan siber suç olaylarından örnekler vererek teknik hususlara değindi. 2014 yılının ilk iki çeyreğinde Türkiye’de 13 holdingin hacklendiğini, bu saldırıların çoğunun yapısal olmayan saldırı olduğunu söyleyen Tosun, 2013’ün üçüncü çeyreğinde saldırıların  yapısal hale gelmesinden dolayı Nato’nun raporlarına göre bundan sonra da bankaların saldırılara hedef olabileceğinin öngörüldüğü konusunda uyardı. Tosun, Interpol’ün  domain olarak kara listeye aldığı 4606  organizasyondan 503  tanesi Türk şirketi ve kurumu olduğuna dikkat çekerek, kurumların sosyal medyadaki  üçüncü taraf uygulamalarına karşı da önlem almaları gerektiğini söyledi.

Symantec Kıdemli Teknoloji Danışmanı Erhan Anuk, online tehditlerin artık şaka amaçlı değil, belli bir strateji dahilinde olduğunu, kurumların sahip oldukları teknolojiyi yönetecek insan kaynaklarına sahip olup olmadığını sorgulamaları gerektiğini söyledi. Genel uygulamada akşam 18:00den sonra gerçekleşen atakların çok büyük tehditler olmadığı sürece kurumlara sadece e-posta olarak bildirildiğine dikkat çeken Anuk, 7/24 operasyon için minimum 3 kişiye ihtiyaç olduğunu hatırlattı. Anuk, Symantec olarak hedeflerinin siber güvenlik merkezleri oluşturulmasına katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Symturk adına konuşan Ümit Nedim, kurumların güvenlikle ilgili en büyük sorununun kaynak yetersizliği olduğunu söyledi. Nedim, hackerların uyumadığını hatırlatarak güvenlik için yine uyumayan insanlardan destek almak gerektiğini söyledi.

TSE Yazılım Test ve Belgelendirme Müdür Vekili Mustafa Yılmaz, TSE de yapılan çalışmalarda sektörün katılımıyla çalıştay düzenlendiğini ve standartlarla ilgili görüş ve değerlendirmelere önem verdiklerini belirtti. Ülkelerin biraraya gelerek ortak kriterler belirlediğini ve TSE’nin de bu anlaşmanın tarafı olarak güvenlik kriterleri ile ilgili olarak uluslararası standartlara uygunluğun belgelendirdiğini söyledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından Cihangir Doğan, tüm suçların siber ortamda işlenebileceğini, ancak bu durumun onları siber suç yapmayacağına belirtti. Kredi kartı kopyalama olayların azalması için ATM kameralarının doğru konumda ve aydınlık olması, pinpad koruyucusu kullanılması, yabancı cisme uyarı verecek sistemi içermesi gerektiğini söyleyen Doğan, parmak izi ile işlem yapılması için gerekli altyapının kurulması gerekliliğine dikkat çekti. Doğan, ATM cihazının başında aykırı bir durumla karşılaşıldığından kimseden yardım alınmaması gerektiğini ve  siber suçlarla mücadele ekiplerinin 7/24 çalıştığını ve olaylara direk müdahale edildiğini hatırlattı.

Adli Bilişim Derneği YK üyesi ibrahim Saruhan Online Banking Adli Bilişim İncelemelerininin nasıl yapılması gerektiğine değindi. Saruhan, adli incelemelerden gerçek örnekler vererek özellikle dikkat edilmesi gereken teknik hususları anlattı. Bankaların online sistemlerine saldırı gerçekleştiğinde ilk yapılması gerekenin zaman çizelgesi çıkarmak olduğunu söyleyen Saruhan, inceleme yaparken veri kaybından kaçınılması gerektiğini ve eylemlerin saldırının niteliğine göre planlanması gerektiğine dikkat çekti.

BKM Güvenlik müdürü Engin Eraydın, kartlı ödeme sistemi dolandırıcılığı istatistikleri ve Türkiye-Dünya trendlerini anlattığı konuşmasında, kullanıcıların önlem alması ile bazı sahtecilik yöntemlerinin önüne geçilmesinin mümkün olduğunu söyleyerek kartlı ödeme sistemi dolandırıcılık yöntemlerinden bahsetti.Eraydın, “ortamda yalnız mıyız?” sorusunun tüm BT güvenlikçilerinin kendilerine sorması gereken en önemli soru olduğuna dikkat çekti.

www.legaltalks.com.tr

Categories
Digital Investigation Seminar

DIGITAL INVESTIGATION SEMINAR 2015

Dijital Araştırmalar Semineri 2015 Yapıldı

Dijital Araştırmalar Semineri 06 Mayıs 2015 Çarşamba günü Rixos Grand-Ankara’da yapıldı.

Dijital Araştırmalar Semineri 2015
06 Mayıs 2015 Rixos Grand – Ankara

Dijital Araştırmalar Semineri / Digital Investigation Seminar ” ülkemizde Adli Bilişim alanında sunulması ve tartışılması gereken tüm teknolojik ve kavramsal olguları irdelemek amacıyla yapılmaktadır.

Seminer dijital delillerin araştırılması ve soruşturulması usullerindeki modern yöntemlerin kullanıcılara sunumunu da içermektedir.

İlki 05 Haziran 2014 Perşembe günü Rixos Grand Ankara’da düzenlenen etkinliğin her yıl düzenli olarak yapılmasına karar verilmiştir.

Dijital Araştırmalar Semineri / Digital Investigation Seminar Eralp Danışmanlık ve Semor Organizasyon tarafından ortaklaşa olarak düzenlenmektedir.

Bilişim suçları ve bilişimin vasıta olarak kullanıldığı suçlarla ilgili konularda çalışan hâkim, Cumhuriyet Savcısı, avukat, kolluk görevlileri, polis, jandarma, bilirkişi, bilgi güvenliği uzmanı, adli bilişim uzmanı ile Kamu Bilgi İşlem Dairesi Başkanı ve yöneticilerinin katılımı ile gerçekleşecek olan etkinliğin ülkemizin kalıcı bilişim hukuku etkinliklerinden biri olacağına inanıyoruz.

Dijital Araştırmalar Semineri / Digital Investigation Seminar 06 Mayıs 2015 Çarşamba günü Rixos Grand Ankara’da 09:30-17:30 saatleri arasındayapılmıştır.

Seminer saatleri dışında katılımcıların birbirleriyle tanışmaları ve seminer konusu üzerinde paylaşım yapmaları hedeflenmiştir.

Çekiliş sponsorları aracılığıyla katılımcılar arasında yapılan çekiliş neticesinde iki kişiye seminer sonunda seminer hatırası olarak tablet hediye edilerek seminer boyunca katılım cazip hale getirilmektedir .

Bu seminer için özel olarak düzenlenecek yaklaşık 100 m²’lik bir alanda sergi , 6m2 lik stand lar dan oluşacak firma sergileri bulunacaktır. Firma sergileri katılımcılar tarafından özellikle çay-kahve arasında ziyaret edilmekte, adli bilişim alanındaki yeni donanımlar ve yazılımlar hakkında bilgi almaktadırlar. Stand sergileri gün boyunca açık olarak kalabilecektir.

Katılımcı profili : Seminerin Adli Bilişim uzmanları ,Kolluk Kuvvetleri ve Silahlı Kuvvetler Mensupları, Hakim, Savcı ve Avukatlar, Bilirkişiler, Kamu ve Özel Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri ve Çalışanları, Bilişim Şirketi Çalışanları, Bilgi Güvenliği Şirketi Çalışanlarından oluşan seçkin bir katılımcı profili vardır.

05 Haziran 2014 tarihindeki Seminerde 200 kişiden fazlakatılımcı yer almış olup 2015 yılında yaklaşık 200 kişi katılımı hedeflenmektedir. 2014 yılındaki seminer katılımcı kuruluşlarına internet sitesinin ilgili bölümünden ulaşabilirsiniz.

Bir gün sürecek etkinlikte teknik ve akademik sunumların yanı sıra modern adli bilişim donanım ve yazılımları ilgili firmalar tarafından katılımcılara tanıtılmıştır.

www.legaltalks.com.tr